Några personalia
Jag är född 1950 och har en naturvetenskaplig bakgrund, med en del studier i bl a matematik, fysik, biologi, vetenskapsteori och psykologi på universitetet (Stockholm, Göteborg, Oslo) bakom mig. I början av 20-årsåldern genomgick jag en grundutbildning till waldorflärare och har sen också arbetat en del som waldorflärare i matematik.

Som framgår av de artiklar som finns på sajten har jag ägnat en del tid åt några problem, som har intresserat mig ganska mycket genom åren. Den grundläggande frågan för mig; det stora problemet, har gällt förhållandet mellan antroposofin och naturvetenskapen. Det berör i sin tur frågorna om rummets, tidens och kunskapens natur och historiens gång. Artiklarna om vetenskapsbegreppet, potentieringsproblemet, EU och cellcykeln är ett resultat av mina försök genom åren att förstå några sidor av de problemen lite närmare.

Tillbaka till huvudsidan