"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning

Efter en kortrecension i decembernumret 2003 av Forskning och Framsteg av antologin "Antroposofin - en kritisk granskning", utgiven av en "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" hösten 2003, påpekade undertecknad i tidningens internetdiskussionsforum, att antologin använder sig av en historieförfalskning för att argumentera mot vetenskapligheten i antroposofin. Inlägget har lett till flera ytterligare inlägg. Nedanstående är det första inlägget i diskussionen.


Boken 'Antroposofin - en kritisk granskning', utgiven av Leopards förlag i samarbete med föreningen Vetenskap och Folkbildning och kort recenserad i decembernumret af FoF innehåller bl a en artikel av en Peter Staudenmaier.

Artikeln inleds bl a med en hävdad beskrivning av ett föredrag och en
föredragsserie av Rudolf Steiner i Oslo 1910. Undersöker man saken visar det sig att Staudenmaiers beskrivning av föredragsserien är en ren och skär påhittad bluff och förfalskning av vad Steiner faktiskt sa i föredraget och föredragsserien ifråga. För en närmare dokumentation, se här.

En närmare undersökning av Staudenmaiers arbeten visar att han han är upprepat otillförlitlig på ett sätt som visar att han skriverier primärt har ett demagogiskt och inte ett sanningsundersökande och -dokumenterande syfte.

En del talar för att hans artikel och Leopard förlag med publiceringen av den faller under lagen om förtal och det kastar en stor skugga över föreningen Vetenskap och Folkbildning att man, som en förening som säger sig arbeta för att befrämja ett vetenskapligt tänkande, så okritiskt och utan källkritik upprepade gånger, i sin tidskrift, på internet och nu också i bokform, publicerar en artikel, som så påtagligt bryter mot alla grundläggande krav man kan ställa på arbeten, som framställer sig som vetenskapliga sakframställningar.

Sune Nordwall
http://www.thebee.se

Sune Nordwall, 2003-12-31Påpekandet ledde bl a till ett första svar av Jesper Jerkert, redaktör för antologin.

Gå till
- Jesper Jerkerts första svar och en kommentar till hans inlägg
- huvudsidan för sektionen om
  "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" på den här sajten