"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning

HEYDRICHS FÖRBUD AV ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET DEN 1 NOVEMBER 1935

Efter att i över ett år ha arbetat för att få till stånd ett förbud för Antroposofiska Sällskapet, utfärdade Heydrich som ställföreträdande chef för Gestapo den 1 november 1935 en order om upplösningen av det.

Beslutet anger:


"Den preussiska hemliga statspolisen i Berlin, den 1 november 1935. Ställföreträdande chefen och inspektören II 1 B 2 69121/766 L/35.

Gäller: Antroposofiska Sällskapet

På grundval av par. 1 i VO av Herr Rikspresidenten till skydd för folket och staten från 28.2 1933 upplöser jag med omedelbar verkan det i Tyska Riket bestående Antroposofiska Sällskapet. Organisationens förmögenhet beslagtas. Ett nygrundande av sällskapet liksom skapandet av frontorganisationer som efterföljare förbjuds på grundval av par. 4 i förordningen.

Skäl: Enligt den historiska utvecklingen av Antroposofiska Sällskapet är det internationellt orienterat och upprätthåller fortfarande idag nära förbindelser med utländska frimurare, judar och pacifister. De undervisningsmetoder som har utvecklats av dess grundare Steiner, och som följs i de antroposofiska skolor som fortfarande existerar, följer en individualistisk och på den enskilda människan inriktad pedagogik, som inte har något gemensamt med principerna för nationalsocialistisk utbildning. Som ett resultat av dess opposition mot den av nationalsocialismen företrädda idén om 'Volk' (den voelkiska tanken) föreligger det en fara att Antroposofiska Sällskapet vid fortsatt verksamhet skulle skada den nationalsocialistiska staten.

Organisationen ska därför upplösas på grund av dess statsfientliga och för staten farliga karaktär.

i. V. gez. Heydrich (Heydrich in absentia)"

Källa: BAK (tyska federala archivet) R 43 II/822, BAD Z/B 1 904, StAM LR 17 134354 och andra källor.


Till grund för beslutet låg bl a en rapport av en Jakob Wilhelm Hauer, professor i religionsvetenskap vid universitetet i Tübingen och medlem i SS. I sin rapport skriver han:

Jag håller den antroposofiska världsåskådningen, som i varje avseende är internationellt och pacifistiskt orienterad, för att vara helt oförenlig med nationalsocialismen. Den nationalsocialistiska världsåskådningen bygger på tankarna om blod, ras och folk, och på idén om den totalitära staten. Just dessa två grundpelare i den nationalsocialistiska världsåskådningen bestrids av antroposofernas världsåskådning.
Han skriver också:
Varje antroposofisk verksamhet och projekt utgår med nödvändighet från den antroposofiska världsåskådningen. Den antroposofiska världsåskådningen står i sina viktigaste delar i direkt motsättning till nationalsocialismen. Därför utgör skolor som byggs på grundval av den antroposofiska världsåskådningen och som leds av antroposofer en fara för en sann tysk utbildning, särskilt genom relationen mellan de antroposofiska verksamheterna och Dornach, antroposofins internationella centrum, vid vilket judar också spelar en viktig roll, eller åtminstone har gjort det fram till idag. En undersökning av de enskilda Waldorfskolorna i Tyskland före (det nazistiska) maktövertagandet antyder klart att det judiska inslaget var viktigt i tyska antroposofiska verksamheter och skolor.
Källa: intern SS-rapport 7 februari 1935, BAP R 4901-3285.

Generell källa: Uwe Werner: Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945). München: R. Oldenbourg Verlag 1999.

Se också Antroposofin under nazitiden i Tyskland

Åter till
- huvudsidan på den här sajten om Peter Staudenmaier,
  dokumenterad historieförfalskare
- huvudsidan på den här sajten om
  "Föreningen Vetenskap och Folkbildning"